Wójt Gminy Stary Lubotyń informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Szczegóły ogłoszenia tutaj.