Zachęcamy wszystkich mieszkańców do rejestrowania się w naszej bazie

Centrum Alarmowe SMS

W dniu 1 czerwca 2016 r. Urząd Gminy  w Starym Lubotyniu uruchomi usługę
"Centrum Alarmowe SMS".

Usługa polega na dostarczaniu do zainteresowanych mieszkańców naszej gminy informacji : o komunikatach urzedowych, ważnych wydarzeniach na terenie Gminy, wydarzeniach kulturalnych, awariach i utrudnieniach na terenie gminy itp.

Jeżeli chcesz otrzymywać alarmowe wiadomości SMS wysyłane przez Urząd Gminy  w Starym Lubotyniu wystarczy:

wypełnić i złożyć wypełniony wniosek w Urzedzie Gminy, pok. nr 11Jeżeli chcesz wykasować swój numer z naszej bazy,
zgłoś powyższy fakt telefonicznie

lub

zgłoś taką prośbę w Urzędzie Gminy  w Starym Lubotyniu (pok. nr 11).