SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma polecana dla biznesów większych rozmiarów, bezpieczna dla finansów osobistych.
Wspólnicy jej ponoszą odpowiedzialność w ograniczonym zakresie, bowiem wierzyciele spółki mogą dochodzić swoich roszczeń w zasadzie tylko z jej majątku, a wspólnicy odpowiadają do wysokości wniesionych wkładów.
Może ją założyć nawet jedna osoba fizyczna.  Wymagane  jest  prowadzenie  pełnej  księgowości.  Należy  zarejestrować  ją
w  Krajowym rejestrze sądowym,  umowę  sporządzić  w  formie  aktu  notarialnego, a minimalny wymagany kapitał zakładowy wynosi 5 tys. zł.

SPÓŁKA AKCYJNA
Spółkę akcyjną, najbardziej skomplikowaną formę działalności, może zawiązać jedna bądź więcej osób.
Minimalna wartość kapitału zakładowego wynosi 100 tys. zł a podzielony jest on na akcje będące papierami wartościowymi podlegającymi obiegowi. Akcjonariusze nie odpowiadają majątkiem własnym za zobowiązania spółki.