To najpopularniejsza i najprostsza forma prowadzenia działalności. Może założyć ją każda pełnoletnia osoba bez ograniczenia tego przywileju wyłącznie do obywateli Polski. Prawo to posiadają również m.in. obywatele Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Jednoosobowa działalność oznacza, że firma posiada jednego właściciela (może on zatrudniać pracowników). Nie posiada ona osobowości prawnej, a więc nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach cywilnoprawnych czyli posiadać i dysponować swoim odrębnym majątkiem, zaciągać zobowiązań i nabywać praw na własny rachunek ani samodzielnie występować przed sądami i organami administracji.
Osoba fizyczna, która prowadzi taką działalność odpowiada w sposób wyłączny i bez ograniczeń całym swoim majątkiem za wszelkie zobowiązania swojej firmy. Kiedy więc obroty firmy znacząco wzrosną, warto rozważyć decyzję o wyłączeniu majątku osobistego z  odpowiedzialności  za zobowiązania  przedsiębiorstwa  poprzez  zmianę  statusu  firmy w jedną ze spółek.