Na terenie Gminy działa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus".