Wszystkie drogi leżące na terenie Gminy Stary Lubotyń znajdują się w zarządzie następujących podmiotów:

1) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy w Ostrołęce, Obwód drogowy w Czerwinie, 07-407 Czerwin, ul. Świerczewskiego 94, tel. i fax 29 761-54-05

2) Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Maz., ul. Brokowska 37, tel. 29 645-71-62

3) Wójt Gminy Stary Lubotyń, 07-303 Stary Lubotyń, tel. 29 644-64-22