Na terenie Gminy Stary Lubotyń funkcjonuje jedna placówka pocztowa Poczty Polskiej.

Czynna jest w dni powszednie w godz. 9.00 - 16.00

Tel. do placówki: 29 644-64-32