W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz pojawieniem się kolejnych ognisk tej choroby na terenie Polski, w tym pierwszego przypadku ptasiej grypy u łabędzia niemego na terenie województwa mazowieckiego- powiat otwocki, a także stale zmieniającą się sytuacją epizootyczną w zakresie HPAI oraz potencjalnym zagrożeniem wystąpienia tej choroby u ptaków, na terenie powiatu ostrowskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej przesyła informacje dotyczące ww. jednostki chorobowej.

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii - plik docx 119 kB

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - plik pdf 240 kB

Ulotka informacyjna - plik pdf 740 kB


 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przesyła Rolnikom informację dotyczącą ubezpieczenia dzieci w wieku do lat 16.

Załączniki:

Pismo Prezesa KRUS - plik pdf 223 kB


 

Wójt Gminy Stary Lubotyń informuję wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych (ich następców prawnych),  którzy w okresie przynajmniej jednego roku przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, to jest w okresie od dnia 5 lipca 1962 roku do dnia 5 lipca 1963 roku, - korzystali ze wspólnoty gruntowej, o nieuregulowanym stanie prawnym, o możliwości składania do Starosty Ostrowskiego wniosków o:

ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych  do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie. 

W związku ze stwierdzeniem piątego ogniska afrykańskiego pomoru świń ASF przekazujemy Państwu pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii z podstawowymi informacjami o w/w chorobie oraz o wynikających z tego powodu zagrożeniach.

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii - plik pdf 368 kB

Plakat informacyjny - plik pdf 71 kB


 

Zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej Wójt Gminy Stary Lubotyń przesyła poniższe informacje do hodowców świń na terenie Gminy:

  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 711) w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń;
  • ulotkę dotyczącą postępowania w gospodarstwach utrzymujących świnie na obszarze ochronnym;
  • wzór spisu do sporządzenia przez wszystkich posiadaczy świń.

W związku z poważnym zagrożeniem zwracam się z prośbą o zastosowanie się do nakazów nałożonych w/w rozporządzeniem oraz przygotowanie gospodarstw utrzymujących świnie do kontroli przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Załączniki:

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - plik pdf 521 kB

- Nowelizacja rozporządzenia - plik pdf 688 kB

- ulotka - plik pdf 446 kB

- wzór spisu - plik doc 16 kB