Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza na n/w szkolenia dla rolników:

1. Nowe rozwiązania w produkcji pasz dla bydła z zakresu:

- Nowoczesna technologia uprawy kukurydzy na kiszonkę,

- Użytki zielone na gr. ornych i TUZ

Szkolenie odbędzie się w dniu 17.02.2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu.

 

2. Możliwość skorzystania z funduszy unijnych na dofinansowanie małych gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014 - 2020 - Premia dla małych gospodarstw.

Szkolenie odbędzie się w dniu 23.02.2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu.