Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przesyła Rolnikom informację dotyczącą ubezpieczenia dzieci w wieku do lat 16.

Załączniki:

Pismo Prezesa KRUS - plik pdf 223 kB