Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka informuje, że na podstawie zawartego porozumienia Nr 3/SGL/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie Gminy Stary Lubotyń w/w nadzór sprawować będzie wyznaczony pracownik Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka - Pan Jacek Niczewski, tel. kontaktowy - 604 904 373.