W związku z ogłoszeniem na stronie Wojewódzkie Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie www.wfosigw.pl informacji, że na posiedzeniu w dniu 31.01.2017r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie, z powodu wyczerpania alokacji, z dniem 10.02.2017 r. godzina 15.30, w ramach Programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” Wójt Gminy Stary Lubotyń skraca termin przyjmowania deklaracji przystąpienia do programu do dnia 8 lutego 2017 roku do godz. 15:30

 

Sprawę prowadzi Pan Dariusz Wybraniak nr tel. (29) 644-64-22