Policjanci z KPP w Ostrowi Mazowieckiej przeprowadzili debatę społeczną z mieszkańcami Gminy Stary Lubotyń.  Policjanci zapoznali uczestników z krótką prezentacją
o stanie bezpieczeństwa w naszej gminie. Z danych policyjnych wynika, że Gmina Stary Lubotyń jest jedną z najbezpieczniejszych gmin w powiecie ostrowskim a liczba niepożądanych zdarzeń ma tendencję spadkową.

Podczas debaty omówiono zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. W czasie dyskusji między innymi omówiono
 i przedstawiono założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wszyscy uczestnicy dzielili się swoimi spostrzeżeniami i oczekiwaniami w kierunku poprawy bezpieczeństwa.

Podczas debaty funkcjonariusze dyskutowali z mieszkańcami między innymi nad problemem najistotniejszych zagrożeń zdiagnozowanych dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, priorytetowych działaniach dzielnicowych oraz ich roli w przygotowaniu i prowadzeniu przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej.

W trakcie dyskusji omówiono i zaprezentowano działanie aplikacji stworzonych przez Policję i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, których działanie służy poprawie bezpieczeństwa.

Uczestnicy debaty dowiedzieli się jak w szybki i prosty sposób mogą oznaczyć na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa miejsce, w których występują potencjalne zagrożenia. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również w jaki sposób odczytywać informacje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w tej aplikacji. Dyskusji poddano również zagadnienia dotyczące programu "Dzielnicowy bliżej nas" oraz aplikacji "Moja Komenda".

Mieszkańcy czynnie uczestniczyli w spotkaniu, a policjanci służyli odpowiedzią na wszystkie pytania dotyczące omawianych zagadnień. Wszyscy uczestnicy dzielili się spostrzeżeniami i oczekiwaniami w kierunku poprawy bezpieczeństwa. Policjanci zachęcali również mieszkańców naszej gminy do wstąpienia do służby w Policji.

Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej zwraca się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu sondażowym dotyczącym Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wypełnienie ankiety zajmie od 3 do 5 minut. Państwa opinie są bardzo cenne i pozwolą na ulepszenie oraz dalszy rozwój aplikacji.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:
1.        informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
2.        informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:

  • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
  • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,

3.        informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

W przypadku pytań, wątpliwości związanych z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag do funkcjonalności mapy prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w badaniu sondażowym dotyczącym Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wypełnienie ankiety zajmie od 3 do 5 minut. Państwa opinie są dla nas bardzo cenne i pozwolą na ulepszenie oraz dalszy rozwój aplikacji.

http://ankiety.policja.gov.pl/index.php/215236

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej oraz Wójt Gminy Stary Lubotyń zaprasza wszystkich mieszkańców na debatę społeczną dotyczącą bezpieczeństwa. Debata odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu.

Debata społeczna jest doskonałą okazją do rozmowy na tematy ważne związane z bezpieczeństwem mieszkańców. W trakcie debaty omówione zostaną tematy związane ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Stary Lubotyń. Ponadto podczas debaty omówione zostanie funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji „Moja Komenda” oraz program „Dzielnicowy bliżej nas”.


Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Stary Lubotyń

Załączniki:

Plakat informacyjny - plik jpg 146 kB

WIDZĄC ZAGROŻENIE W SWOIM OTOCZENIU - SKORZYSTAJ Z KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
Policja przypomina mieszkańcom powiatu ostrowskiego, że od 20 września 2016 r. mogą wpływać na swoje bezpieczeństwo za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jeśli widzisz zagrożenie w Twoim otoczeniu- reaguj, zgłoś je poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

List Prezesa KRUS do rolników w celu przypomnienia podstawowych zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym w okresie intensywnych prac polowych.

Załączniki:

Treść listu - plik pdf 1 MB