Drukuj

Policjanci z KPP w Ostrowi Mazowieckiej przeprowadzili debatę społeczną z mieszkańcami Gminy Stary Lubotyń.  Policjanci zapoznali uczestników z krótką prezentacją
o stanie bezpieczeństwa w naszej gminie. Z danych policyjnych wynika, że Gmina Stary Lubotyń jest jedną z najbezpieczniejszych gmin w powiecie ostrowskim a liczba niepożądanych zdarzeń ma tendencję spadkową.

Podczas debaty omówiono zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. W czasie dyskusji między innymi omówiono
 i przedstawiono założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wszyscy uczestnicy dzielili się swoimi spostrzeżeniami i oczekiwaniami w kierunku poprawy bezpieczeństwa.

Podczas debaty funkcjonariusze dyskutowali z mieszkańcami między innymi nad problemem najistotniejszych zagrożeń zdiagnozowanych dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, priorytetowych działaniach dzielnicowych oraz ich roli w przygotowaniu i prowadzeniu przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej.

W trakcie dyskusji omówiono i zaprezentowano działanie aplikacji stworzonych przez Policję i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, których działanie służy poprawie bezpieczeństwa.

Uczestnicy debaty dowiedzieli się jak w szybki i prosty sposób mogą oznaczyć na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa miejsce, w których występują potencjalne zagrożenia. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również w jaki sposób odczytywać informacje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w tej aplikacji. Dyskusji poddano również zagadnienia dotyczące programu "Dzielnicowy bliżej nas" oraz aplikacji "Moja Komenda".

Mieszkańcy czynnie uczestniczyli w spotkaniu, a policjanci służyli odpowiedzią na wszystkie pytania dotyczące omawianych zagadnień. Wszyscy uczestnicy dzielili się spostrzeżeniami i oczekiwaniami w kierunku poprawy bezpieczeństwa. Policjanci zachęcali również mieszkańców naszej gminy do wstąpienia do służby w Policji.