Lokalna Grupa Działania "Zielone Sioło" informuje, że w związku z wyborem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla LGD "Zielone Sioło" powstaje możliwość, aby wnioskodawcy z terenu działania LGD mogli ubiegać się o dofinansowanie. Szczegóły w artykule informacyjnym.

Załączniki:

Artykuł informacyjny - plk pdf 440 kB