We wtorek 03 maja w Starym Lubotyniu odbyły się obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką przed strażnicą w Starym Lubotyniu, gdzie zebrało się około 90 pięknie umundurowanych strażaków – ochotników z terenu całej gminy.

Następnie uczestnicy udali się do kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Starym Lubotyniu. Punktualnie o godzinie 1200 rozpoczęła  się uroczysta Msza Święta w intencji strażaków celebrowana przez ks. Kanonika Janusza Tyszkę proboszcza parafii. We Mszy Św. wzięły udział poczty sztandarowe oraz umundurowane pododdziały straży pożarnej.

Po zakończonej liturgii kolumna strażaków wyruszyła w kierunku strażnicy w Starym Lubotyniu, gdzie odbył się uroczysty apel. Otwarcia uroczystości dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Pan Jan Jasionek, przywitał wszystkich strażaków oraz zaproszonych gości Wójta Gminy Ireneusza Gumkowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Jana Janusza Podbielskiego. Następnie odczytał list Prezesa Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemara Pawlaka. Wójt Ireneusz Gumkowski złożył życzenia oraz wyrazy uznania za ciężką i odpowiedzialną pracę.

Uroczystość była okazją do uhonorowania wyróżniających się strażaków.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa mazowieckiego nadało Złoty Medal „za zasługi dla pożarnictwa” następującym Druhom:

Janusz Zaorski

Janusz Głębocki

Roman Suchta

Mariusz Urbanik

Marcin Podbielski

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa mazowieckiego nadało Srebrny Medal „za zasługi dla pożarnictwa” następującym Druhom:

Paweł Kacprzyk

Sławomir Kulesza

Paweł Romanik

Adam Dąbrowski

Krzysztof Gawkowski

Grzegorz Kacprzyk

Artur Mierzejewski

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP nadało Brązowy medal „za zasługi dla pożarnictwa” następującym Druhom:

Mariusz Kaczmarczyk

Tomasz Jastrzębski

Sławomir Gutowski

Karol Gumowski

Jarosław Grodzki

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Ostrowi Mazowieckiej nadało odznaki „Strażak Wzorowy” następującym Druhom:

Przemysław Kośnik

Albert Podbielski

Sylwester Przeździecki

Karol Krasowski

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP nadało odznaki „Za Wysługę Lat” w podziękowaniu za wieloletnią służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej następującym Druhom:

Kazimierz Modzelewski

Wojciech Górecki

Następnie Komendant Gminny Pan Tomasz Zaręba zameldował o zakończeniu uroczystego apelu po czym wszyscy wzięli udział w ognisku, na które przygotowano kiełbaski, lody i napoje chłodzące.