Turniej Wiedzy Pożarniczej przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej Gminy. Turniej ma na celu popularyzowanie znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru.

8 lutego  br. w Gimnazjum w Starym  Lubotyniu odbył się IX Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej. W turnieju wzięło udział 11 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy oraz 11 gimnazjalistów. Turniej gminny poprzedziły eliminacje szkolne. Wiedza, którą wykazali się uczestnicy turnieju, dotyczyła historii straży  oraz wymogów bezpieczeństwa pożarowego.

Turniej przeprowadzony był w II kategoriach wiekowych:

- kategoria I klasy IV-VI szkoły podstawowe,

- kategoria II – gimnazjum.

Nad prawidłowym przebiegiem i ustaleniem wyników gminnych eliminacji czuwało jury w składzie:

Ireneusz Gumkowski – Wójt Gminy Stary Lubotyń/ Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Starym Lubotyniu,

Antoni Kocielski – nauczyciel Gimnazjum w Starym Lubotyniu, 

Tomasz Zaręba – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarowania Mieniem UG w Starym Lubotyniu/ Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Lubotyniu.

 

Najlepszymi, spośród wszystkich uczestników, byli:

- w  kategorii szkół podstawowych:

I miejsce Szymon Sylwester Wagner

II miejsce Rafał Czaplicki  

III miejsce Michał Moczarski 

 - w kategorii gimnazjum

I miejsce Wiktoria Ogrodnik

II miejsce Weronika Wagner

III miejsce Daria Kraska

Wymienieni wyżej uczniowie będą reprezentować Gminę Stary Lubotyń w Turnieju Wiedzy Pożarniczej na etapie powiatowym  w Ostrowi Mazowieckiej.

Zwycięzcy z rąk Wójta Gminy Stary Lubotyń Pana Ireneusza Gumkowskiego otrzymali nagrody oraz dyplomy.

Wszystkim zwycięzcom  turnieju gratulujemy!