W niedzielę 6 listopada 2016r. o godzinie 12.00 w kościele parafialnym w Małkini Górnej odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji zmarłych strażaków z powiatu ostrowskiego.

Tradycyjnie w uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe ze wszystkich jednostek OSP
z terenu powiatu, oraz Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej.

Mszę Świętą wraz z innymi kapłanami koncelebrował Kapelan Powiatowy Straży Pożarnej ks. kan. Piotr Kapelański. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Starosta Ostrowski
dh Zbigniew Kamiński, Komendant Powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej bryg. Janusz Iwanowski, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Leszek Falbowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Andrzej Wyszogrodzki oraz władze samorządowe gmin z powiatu ostrowskiego.