Od 90 lat strażacy z OSP Stary Lubotyń dbają o bezpieczeństwo mieszkańców oraz o ich dobytek. Działalność OSP to nie tylko udział w akcjach gaśniczych, szeroki zakres ich obowiązków obejmuje także ratownictwo w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka oraz zabezpieczenie mienia. Najczęściej to oni, jako pierwsi na miejscu wypadku, udzielają poszkodowanym pierwszej pomocy.

W niedzielę 04 września 2016 roku w Starym Lubotyniu odbyły się obchody 90-tej rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Lubotyniu połączone z odsłonięciem tablicy pamiątkowej.

Uroczystości rozpoczęły się zbiórką przed strażnicą w Starym Lubotyniu, gdzie zebrali się strażacy – ochotnicy z terenu całej gminy. Następnie uczestnicy udali się do kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Starym Lubotyniu. Punktualnie o godzinie 1200 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta w intencji strażaków celebrowana przez Księdza Kanonika Janusza Tyszkę, proboszcza parafii. We Mszy Św. wzięły udział poczty sztandarowe oraz umundurowane pododdziały straży pożarnej.

Po Mszy Świętej na placu przy OSP w Starym Lubotyniu odbyła się zgodnie z ceremoniałem pożarniczym oficjalna część uroczystości, w trakcie której odsłonięto pamiątkową tablicę oraz wręczono odznaczenia zasłużonym strażakom.

Dowódcą Uroczystości był mł. kpt. Adam Klimaszewski. Złożył on meldunek o gotowości do w/w uroczystości Druhowi Andrzejowi Wyszogrodzkiemu, Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego. Po złożeniu meldunku, przy dźwiękach hymnu narodowego odegranego przez orkiestrę dętą poczet flagowy dokonał wciągnięcia flagi państwowej na maszt.

Przybyłych gości powitał Skarbnik Zarządu OSP Stary Lubotyń Druh Jan Jasionek. Na uroczystość przybyli:

 • Druh Andrzej Wyszogrodzki – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP,
 • Druh Ireneusz Gumkowski – Wójt Gminy Stary Lubotyń i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP,
 • Druh Tomasz Zaręba – Komendant Gminny Związku OSP RP w Starym Lubotyniu,
 • Pan Marian Krupiński – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
 • Pan Jan Janusz Podbielski – Przewodniczący Rady Gminy Stary Lubotyń,
 • Ks. Kanonik Janusz Tyszka – Proboszcz Parafii w Starym Lubotyniu,
 • bryg. Janusz Iwanowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej,
 • Druh Zdzisław Jodkowski – były Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej,
 • Pani Krystyna Gumkowska – Członek Zarządu oraz Radna Powiatu Ostrowskiego,
 • nadinsp. Ewa Dmochowska – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej,
 • Pan Marek Wagner – Radny Gminy Stary Lubotyń,
 • Pani Dorota Kocielska – Dyrektor Gimnazjum w Starym Lubotyniu,
 • Pani Bożena Zaręba – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu,
 • Pan Robert Rosiak - Starosta Zambrowski oraz Prezes Zarządu OSP w Szumowie wraz z delegacją jednostki,
 • Druh Dorota Jurkiewicz - Prezes OSP Koskowo wraz z delegacją jednostki,
 • Druh Grzegorz Podbielski  – Prezes OSP Sulęcin wraz z delegacją jednostki,
 • Druh Mirosław Podbielski – Prezes OSP Żochowo wraz z delegacją jednostki,
 • Druh Marcin Podbielski - Prezes OSP Kosewo wraz z delegacją jednostki,
 • Druh Andrzej Podbielski - Prezes OSP Gniazdowo wraz z delegacją jednostki,
 • Druh Janusz Legacki - Prezes OSP Rząśnik wraz z delegacją jednostki,
 • Delegacja jednostki OSP Podbiele,
 • Delegacja jednostki OSP Gumowo,

Rys historyczny jednostki OSP w Starym Lubotyniu przedstawił Druh Krzysztof Zaorski, Prezes miejscowej OSP.

Ważnym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy wmurowanej na budynku OSP, ufundowanej przez Wójta, Radę Gminy i społeczność Gminy Stary Lubotyń. Odsłonięcia dokonali Druh Andrzej Wyszogrodzki, Druh Ireneusz Gumkowski oraz Druh Krzysztof Zaorski. Tablicę poświęcił Ksiądz Kanonik Janusz Tyszka, Proboszcz parafii w Lubotyniu.

Jubileusz 90-lecia OSP w Starym Lubotyniu był doskonałą okazją do odznaczenia jednostki Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP. Druh Andrzej Wyszogrodzki wręczył medal dla Jednostki w Starym Lubotyniu na ręce Druha Prezesa Krzysztofa Zaorskiego.

Zasłużeni działacze i członkowie OSP otrzymali za swoją długoletnią nienaganną służbę społeczną w szeregach OSP zaszczytne odznaczenia.

Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nadało Złoty Znak Związku Druhowi Marianowi Pruszkowskiemu. Medal wręczyli Druh Andrzej Wyszogrodzki - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego w asyście bryg. Janusz Iwanowskiego Komendanta PSP w Ostrowi Mazowieckiej oraz Druha Ireneusza Gumkowskiego – Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOS RP w Starym Lubotyniu.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego nadało brązowy medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” następującym Druhom:

 1. Druh Michał Jasionek
 2. Druh Mariusz Krupa
 3. Druh Robert Krupa
 4. Druh Kamil Szabłowski
 5. Druh Łukasz Wróblewski

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowi Mazowieckiej nadało odznaki „Strażak Wzorowy” następującym Druhom:

 1. Druh Łukasz Głębocki
 2. Druh Damian Kośnik
 3. Druh Hubert Kośnik
 4. Druh Marcin Laskowski
 5. Druh Marek Ziemak

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP nadało odznaki „Za Wysługę Lat” w podziękowaniu za wieloletnią służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej następującym Druhom:

 1. Druh Marian Pruszkowski
 2. Druh Stanisław Reluga
 3. Druh Tadeusz Pieńkowski
 4. Druh Bonifacy Kociński
 5. Druh Jerzy Smakosz
 6. Druh Jan Jasionek
 7. Druh Andrzej Jasionek
 8. Druh Jan Jamiołkowski
 9. Druh Kazimierz Sówka
 10. Druh Robert Gumkowski
 11. Druh Radosław Gumkowski
 12. Druh Tadeusz Legacki
 13. Druh Wiesław Jamiołkowski
 14. Druh Tomasz Ogrodnik

Odznaczenia wręczyli Druh Ireneusz Gumkowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Starym Lubotyniu w asyście Druha Tomasza Zaręby – Komendanta Gminnego OSP w Starym Lubotyniu.

Wójt Gminy Stary Lubotyń – Ireneusz Gumkowski – ufundował statuetki z okazji 90-lecia OSP Stary Lubotyń w podziękowaniu za wieloletnią służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Stary Lubotyń następującym Druhom:

 1. Druh Jan Jamiołkowski
 2. Druh Jan Jasionek
 3. Druh Jerzy Smakosz
 4. Druh Andrzej Jasionek
 5. Druh Radosław Gumkowski
 6. Druh Robert Gumkowski
 7. Druh Wiesław Jamiołkowski

Statuetki wręczyli Druh Ireneusz Gumkowski – Wójt Gminy Stary Lubotyń w asyście Jana Janusza Podbielskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Starym Lubotyniu.

Spiker uroczystości Ewa Świątkowska odczytała okolicznościowy list Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Druha Waldemara Pawlaka.

Tego dnia jednostka OSP w Starym Lubotyniu oraz Wójt Gminy Stary Lubotyń Ireneusz Gumkowski z rąk Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mariana Krupińskiego otrzymali medale PRO MASOVIA. Medale PRO MASOVIA nadane zostały przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego.

Podczas uroczystości przemawiający goście gratulowali jednostce rozwoju i pięknego jubileuszu. List Gratulacyjny Starosty Ostrowskiego Zbigniewa Kamińskiego odczytał i przekazał bryg. Janusz Iwanowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej. Życzenia i upominki przekazali Starosta Zambrowski Pan Robert Rosiak oraz dyrektorzy lokalnych szkół.

O oprawę uroczystości zadbała Orkiestra Dęta z powiatu zambrowskiego. Po części oficjalnej nastąpił wpis do księgi pamiątkowej, a goście i druhowie udali się na uroczysty obiad strażacki.