26 maja 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się uroczystości związane z obchodami "Dnia Strażaka". Wydarzenie to związane jest z przypadającym na 4 maja dniem św. Floriana - patrona strażaków.

Obchody rozpoczęły się o godz. 14:00 uroczystym apelem na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej.

W uroczystościach wzięli udział oprócz strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej oraz strażaków ochotników, przedstawiciele władz samorządowych. W uroczystości udział wziął wójt gminy Ireneusz Gumkowski.

W trakcie uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć dwóch strażaków z PSP w Białymstoku, którzy zginęli na służbie w trakcie gaszenia pożaru w dniu 25 maja 2017 r.

Uroczysty apel był również okazją do wręczenia odznaczeń resortowych i związkowych oraz aktów nadania wyższych stopni służbowych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz zasłużonych działaczy ruchu strażackiego z terenu powiatu ostrowskiego.

Wójt Ireneusz Gumkowski  za długoletnią aktywną działalność w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP został odznaczony przez  Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Znakiem Związku OSP RP. 

Złoty Znak Związku OSP RP – nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP RP przez Prezydium Zarządu Głównego OSP RP z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego. Odznaką tą może być uhonorowana osoba lub instytucja, która w sposób znaczący zasłużyła się dla działalności Związku OSP RP, jak również Ochotnicza Straż Pożarna, o co najmniej 100-letniej działalności.