We wtorek 03 maja w Starym Lubotyniu odbyły się obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką przed strażnicą w Starym Lubotyniu, gdzie zebrało się około 90 pięknie umundurowanych strażaków – ochotników z terenu całej gminy.

26 maja 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się uroczystości związane z obchodami "Dnia Strażaka". Wydarzenie to związane jest z przypadającym na 4 maja dniem św. Floriana - patrona strażaków.

Turniej Wiedzy Pożarniczej przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej Gminy. Turniej ma na celu popularyzowanie znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru.

Od 90 lat strażacy z OSP Stary Lubotyń dbają o bezpieczeństwo mieszkańców oraz o ich dobytek. Działalność OSP to nie tylko udział w akcjach gaśniczych, szeroki zakres ich obowiązków obejmuje także ratownictwo w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka oraz zabezpieczenie mienia. Najczęściej to oni, jako pierwsi na miejscu wypadku, udzielają poszkodowanym pierwszej pomocy.

10 września br. jednostki OSP z naszej gminy wzięły udział w manewrach rozgrywających się w obiektach leśnych w Żochowie.