Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2017 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 na świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+), fundusz alimentacyjny, zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu informuje, że   wydawane i przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy, tj. od 01.11.2016 do 31.10.2017r.

W przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do dnia 30.09.2016 r. świadczenia przysługujące za miesiąc listopad 2016 r. wypłacone zostaną do dnia 30 listopada 2016r. natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów od dnia 01.10.2016r. do dnia 31.11.2016r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad 2016r. zostaną wypłacone do dnia 31 grudnia 2016r.

Formularze wniosków oraz informacje o dokumentach, koniecznych do uzyskania świadczeń, są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej         w Starym Lubotyniu pokój nr 8, tel. 29 644-64-24 w. 106

UWAGA!

            Po raz pierwszy w dochodzie rodziny trzeba będzie uwzględnić kwoty otrzymane w 2015 roku na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, chodzi o część kwoty ulgi prorodzinnej.

             Ponadto od 1 października 2016 r. katalog dochodu utraconego i uzyskanego będzie powiększony o utratę/uzyskanie dochodu spowodowaną utratą/uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).