Uczniowie klas trzecich Gimnazjum im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu uczestniczyli w praktycznej lekcji wiedzy o społeczeństwie. O funkcjonowaniu samorządu gminnego rozmawiali z władzami Gminy Stary Lubotyń.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018.

Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych przedszkoli i szkół udzielają dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych:

Szkoła Podstawowa Stary Lubotyń – dyr. Bożena Zaręba tel. 29 6446400,

Szkoła Podstawowa Sulęcin Szlachecki – dyr. Teresa Smakosz, tel. 29 6446199,

Szkoła Podstawowa Gniazdowo – dyr. Krystyna Gumkowska, tel. 668098722.

„Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”.

 To motto Jana Zamoyskiego od lat przyświeca włodarzom gminy Stary Lubotyń.  Władze wiedzą, jak ważne jest dobre wykształcenie, szczególnie tu, na terenach wiejskich. Dlatego nie szczędzą starań i finansowych środków by dzieci i młodzież z terenu gminy miały dobre warunki do nabywania wiedzy. Zaangażowanie władz w podnoszenie poziomu kształcenia i tworzenia odpowiednich ku temu warunków było obecne również w trakcie obchodów Dnia Edukacji Narodowej,  13 października br.

Tego dnia Wójt Gminy Ireneusz Gumkowski spotkał się z dyrektorami „lubotyńskich” szkół, w spotkaniu zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu wzięli udział również Skarbnik Gminy  Halina Tyszka oraz Sekretarz Andrzej Podrez. W czasie spotkania Pan Wójt Ireneusz Gumkowski złożył najserdeczniejsze życzenia oraz wręczył Nagrody Wójta Gminy Dyrektorom szkół. Nagrody te przyznawane są corocznie za osiągnięcia w pracy z uczniem oraz za zaangażowanie w sprawy szkoły i środowiska. 

Dyrektorzy podziękowali Wójtowi za troskliwą opiekę jaką otacza oświatę w gminie, za ogromne serce dla uczniów i pracowników oświaty  oraz za inwestycje dzięki, którym placówki wyglądają coraz piękniej a nauczyciele i uczniowie mają coraz lepsze warunki do pracy i zdobywania wiedzy.

Dzień Edukacji Narodowej w szkołach naszej gminy uczczono uroczystymi apelami, podczas których uczniowie prezentowali programy artystyczne poświęcone pracy swoich nauczycieli i wychowawców. Odczytano również list Wójta Gminy Ireneusz Gumkowskiego, w którym kieruje najserdeczniejsze życzenia do nauczycieli oraz pracowników oświaty. Gratulując wyboru takiej drogi zawodowej, życzył, aby przynosiła ona satysfakcję, uznanie i szacunek wychowanków.

Minęło już 10 lat odkąd Patronem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starym Lubotyniu został Jan Paweł II – Papież Polak. Z okazji 10-lecia nadania imienia szkołom obchodzono mały ale jakże ważny jubileusz.

 Obchody Święta Patrona Szkoły rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym w Starym Lubotyniu. Mszę świętą celebrował i homilię wygłosił Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy
Pracownicy Oświaty, Uczniowie
 

Obchodzone 14 października święto polskiej oświaty, Dzień Edukacji Narodowej, przypomina o wielkiej wartości jaką stanowi edukacja oraz zwraca uwagę na szczególne posłannictwo i rolę Nauczycieli, którzy tę wartość urzeczywistniają swoją codzienną pracą. W tak szczególnym dniu proszę Państwa o przyjęcie podziękowań i najserdeczniejszych życzeń. Pragnę wyrazić wdzięczność za codzienny wysiłek wkładany w podnoszenie jakości kształcenia, rozpoznawanie potrzeb każdego ucznia i wychowanka oraz dbanie o jego rozwój. W dynamicznie zmieniającym się świecie to właśnie postawy Nauczycieli stają się dla młodych ludzi szansą na odnalezienie właściwych wzorców, ważnym punktem odniesienia, wyznacznikiem granic i zasad. Nauczyciele nie tylko kształcą, ale przede wszystkim kształtują młodych ludzi, ucząc tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.

Życzę satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą, radości z odkrywania ich talentów i uzdolnień, twórczego zapału do podejmowania nowych wyzwań oraz dumy z sukcesów wychowanków. Niech będą one dla Państwa dodatkową nagrodą, motywacją do pracy i dalszych działań podejmowanych na rzecz rozwoju edukacji.

Uczniom życzę, aby ich potrzeby i opinie były zawsze najważniejsze dla nauczycieli i wychowawców. Przekonania, że lekcja w szkole, to spotkanie z człowiekiem, który pomaga zrozumieć świat i budzi motywację do zgłębiania wiedzy.

Składam Państwu najserdeczniejsze życzenia sukcesów zawodowych i osobistych, twórczych inicjatyw i przede wszystkim satysfakcji z pełnionej misji. Niech wzajemnym relacjom z uczniami i wychowankami towarzyszy zawsze atmosfera przyjaźni i zaufania oraz przekonanie o wyjątkowości roli nauczyciela w procesie nabywania i kształtowania życiowych umiejętności i kompetencji.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy

Ireneusz Gumkowski