Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018.

Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych przedszkoli i szkół udzielają dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych:

Szkoła Podstawowa Stary Lubotyń – dyr. Bożena Zaręba tel. 29 6446400,

Szkoła Podstawowa Sulęcin Szlachecki – dyr. Teresa Smakosz, tel. 29 6446199,

Szkoła Podstawowa Gniazdowo – dyr. Krystyna Gumkowska, tel. 668098722.