Minęło już 10 lat odkąd Patronem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starym Lubotyniu został Jan Paweł II – Papież Polak. Z okazji 10-lecia nadania imienia szkołom obchodzono mały ale jakże ważny jubileusz.

 Obchody Święta Patrona Szkoły rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym w Starym Lubotyniu. Mszę świętą celebrował i homilię wygłosił Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski, Wójt Gminy Ireneusz Gumkowski, ks. Kanonik Janusz Tyszka, Przewodniczący Rady Gminy Jan Janusz Podbielski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gniazdowie Krystyna Gumkowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sulęcinie Teresa Smakosz oraz nauczyciele, rodzice a także dzieci i młodzież uczęszczające do świętujących szkół.

     Oficjalną cześć uroczystości rozpoczęły wspólnie - Dyrektor Gimnazjum Pani Dorota Kocielska oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Bożena Zaręba, które po powitaniu wszystkich zebranych przedstawiły historię ostatniego dziesięciolecia. Przypomniały te chwile, kiedy rodził się pomysł by szkoły, jako patrona obrały św. Jana Pawła II – Papieża Polaka.   Po czym przybliżyły postać patrona szkoły.

Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Starym Lubotyniu noszą imię Jana Pawła II - Papieża Polaka nadane przez Radę Gminy w Starym Lubotyniu uchwałami nr XXXII/05/06
i XXXII/05/06 z dnia 31 marca 2006 roku na wspólny wniosek Dyrektorów Szkół, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego. 11 października 2006 roku, zgodnie z wolą społeczności szkolnej i lokalnej, patronem szkół  został niekwestionowany autorytet moralny – Papież Jan Paweł II.

10 lat temu wraz z „imieniem” szkoły otrzymały sztandary, od tej pory sztandary uczestniczą we Mszach Świętach, w rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolonego, uroczystościach  państwowych, apelach okolicznościowych, a przede wszystkim to na niego ślubują pierwszoklasiści i absolwenci opuszczający szkoły.

Pan Wójt na ręce dyrektorów złożył pamiątkowe dyplomy. Całość uroczystości została dopełniona przez montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów. Na jego bogaty program złożyły się: krótka scenka teatralna, przypomnienie najważniejszych myśli Patrona, recytacje poezji i prozy, utwory instrumentalne i wokalne.

Wielu wrażeń dostarczyła też przybyłym zorganizowana galeria zdjęć, obrazująca historię szkół od momentu nadania imienia.

Na zakończenie Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski udzielił zebranym błogosławieństwa.