Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy
Pracownicy Oświaty, Uczniowie
 

Obchodzone 14 października święto polskiej oświaty, Dzień Edukacji Narodowej, przypomina o wielkiej wartości jaką stanowi edukacja oraz zwraca uwagę na szczególne posłannictwo i rolę Nauczycieli, którzy tę wartość urzeczywistniają swoją codzienną pracą. W tak szczególnym dniu proszę Państwa o przyjęcie podziękowań i najserdeczniejszych życzeń. Pragnę wyrazić wdzięczność za codzienny wysiłek wkładany w podnoszenie jakości kształcenia, rozpoznawanie potrzeb każdego ucznia i wychowanka oraz dbanie o jego rozwój. W dynamicznie zmieniającym się świecie to właśnie postawy Nauczycieli stają się dla młodych ludzi szansą na odnalezienie właściwych wzorców, ważnym punktem odniesienia, wyznacznikiem granic i zasad. Nauczyciele nie tylko kształcą, ale przede wszystkim kształtują młodych ludzi, ucząc tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.

Życzę satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą, radości z odkrywania ich talentów i uzdolnień, twórczego zapału do podejmowania nowych wyzwań oraz dumy z sukcesów wychowanków. Niech będą one dla Państwa dodatkową nagrodą, motywacją do pracy i dalszych działań podejmowanych na rzecz rozwoju edukacji.

Uczniom życzę, aby ich potrzeby i opinie były zawsze najważniejsze dla nauczycieli i wychowawców. Przekonania, że lekcja w szkole, to spotkanie z człowiekiem, który pomaga zrozumieć świat i budzi motywację do zgłębiania wiedzy.

Składam Państwu najserdeczniejsze życzenia sukcesów zawodowych i osobistych, twórczych inicjatyw i przede wszystkim satysfakcji z pełnionej misji. Niech wzajemnym relacjom z uczniami i wychowankami towarzyszy zawsze atmosfera przyjaźni i zaufania oraz przekonanie o wyjątkowości roli nauczyciela w procesie nabywania i kształtowania życiowych umiejętności i kompetencji.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy

Ireneusz Gumkowski