Uczniowie klas trzecich Gimnazjum im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu uczestniczyli w praktycznej lekcji wiedzy o społeczeństwie. O funkcjonowaniu samorządu gminnego rozmawiali z władzami Gminy Stary Lubotyń.

Uczniowie na zajęciach poznawali zasady funkcjonowania samorządów lokalnych oraz ich główne cele i zadania. Wiedzieli, że samorząd terytorialny jest powołany po to, by mieszkańcy określonego obszaru mogli decydować o własnych sprawach i mieć poczucie współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących ich samych i najbliższego środowiska. I właśnie wycieczka do urzędu miała unaocznić, jak funkcjonuje władza na szczeblu lokalnym, czyli gminnym i co to znaczy, że władza jest blisko obywateli.

Uczniowie mieli możliwość porozmawiania z Wójtem Ireneuszem Gumkowskim, który chętnie udzielał odpowiedzi na każde zadane pytanie. Młodzież przede wszystkim interesowała kwestia inwestycji planowanych w bieżącym roku. Wójt Gminy wyczerpująco opowiedział o planowanych i już realizowanych zadaniach.  Uczniowie dowiedzieli się, że praca w urzędzie wymaga ogromnej wiedzy z zakresu różnorakich przepisów prawnych oraz ciągłego pogłębiania swoich wiadomości. Wójt zapoznał gimnazjalistów ze budżetem Gminy Stary Lubotyń przede wszystkim omówił strukturę wydatków. Porównał budżet gminy z budżetem domowym, który w podobny sposób trzeba dokładnie planować, to jest przewidzieć na co i ile można wydać środków, którymi dysponujemy.

Poza tym, młodzież odwiedziła wiele urzędniczych stanowisk. W trakcie oprowadzania młodzieży po budynku Urzędu Gminy Wójt tłumaczył, na jakich zasadach funkcjonują jednostki samorządu terytorialnego, przedstawił strukturę Urzędu oraz scharakteryzował zakres czynności i obowiązki związane z zajmowaniem poszczególnych stanowisk urzędniczych.

Gimnazjaliści zyskali w ten sposób wyjątkową lekcję edukacji obywatelskiej.