W związku z zaplanowanym przez Lokalną Grupę Działania „ZIELONE SIOŁO” naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, który odbędzie się w terminie 29 maja-12 czerwca br. zapraszamy na szkolenie dotyczące zasad i możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach ww. poddziałania. Podczas spotkania zostaną omówione szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na przedsięwzięcia:

 P.1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” – grupy defoworyzowane

 P.2 „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”.

 

Ponadto prowadzący przedstawi zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem wniosku, biznesplanu i załączników do wniosku oraz kryteria wyboru projektów.

Termin spotkania zaplanowana na dzień 23 maja br. (wtorek ) godz. 11.00 sala konferencyjna Urzędu Gminy Stary Lubotyń.

Załączniki:

Artykuł informacyjny - plik docx 85 kB

W środę 26 kwietna 2017 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Turniej zorganizowany został pod honorowym patronatem Starosty Ostrowskiego Pana Zbigniewa Kamińskiego przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej oraz Biura Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego. 

We wtorek 7 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu  odbył się już XIII Gminny Konkurs Piosenki. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Ireneusz Gumkowski. Motywem przewodnim  konkursu była polska piosenka dziecięca i rozrywkowa.

Z okazji Dnia Kobiet

wszystkim Paniom

składamy życzenia zdrowia, szczęścia

oraz wszelkiej pomyślności.

Życzymy również, aby każdy kolejny dzień

przynosił same szczęśliwe chwile,

a uśmiech gościła na Waszych twarzach zawsze,

nie tylko w tym szczególnym dniu !!!

Wójt Gminy Stary Lubotyń

Ireneusz Gumkowski