W dniu 24 czerwca 2016 r. odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego 2015/2016 w placówkach oświatowych na terenie Gminy Stary Lubotyń. W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz uczniowie. Dyrektorzy placówek dziękowali uczniom za pracę, rodzicom za zaangażowania na rzecz szkoły. Nie obyło się również bez gratulacji i słów uznania dla nagrodzonych i wyróżnionych uczniów oraz życzeń dalszych sukcesów i realizacji wszystkich planów.

Udało się nam pozyskać dofinansowanie na zadanie pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Stary Lubotyń”. Rewitalizacja to proces złożony mający na celu ożywienie gospodarcze i społeczne, jak również wzrost potencjału turystycznego i kulturalnego miasta. Działania te obejmują nadanie obiektom i terenom niewykorzystanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych poprzez rewaloryzację i odnowę tych obszarów.

Wójt Gminy Stary Lubotyń informuje, że do dnia 27 maja 2016 roku będzie prowadzony nabór wstępnych ankiet dotyczących zainteresowania udziałem w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE).