Wójt Gminy Stary Lubotyń informuje, że do dnia 27 maja 2016 roku będzie prowadzony nabór wstępnych ankiet dotyczących zainteresowania udziałem w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE).