Szanowni Mieszkańcy,

Nasza Gmina przystąpiła do opracowania „Programu rewitalizacji dla Gminy Stary Lubotyń”. Tylko gminy, które będą posiadały programy rewitalizacji, będą mogły skorzystać ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Chcemy poznać Państwa opinie co do problemów, które powinny zostać podjęte w dokumencie. Zwracam się więc z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Państwa opinie są dla mnie ważne, dlatego z góry dziękuję za poświęcony czas na wypełnienie niniejszej ankiety.

Medal Pamiątkowy "Pro Masovia" jest wyróżnieniem okolicznościowym nadawanym: osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, instytucjom państwowym oraz innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

28 sierpnia 2016 r. rolnicy powiatu ostrowskiego podziękowali Bogu za plony na IX Dożynkach Powiatowych, które tego roku odbyły się w Broku.

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Stary Lubotyń uzyskała dofinansowanie na opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Stary Lubotyń w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Mazowieckiego, finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

W Gminie Stary Lubotyń z roku na rok przybywa dróg asfaltowych. W latach 2017 - 2018 zostaną wybudowane kolejne odcinki dróg, na które pozyskano dofinansowanie.

W dniu 18 lipca w Ciechanowie Wójt Gminy Pan Ireneusz Gumkowski wraz z Panią Skarbnik Haliną Tyszką podpisali umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. Przebudowa drogi gminnej Lubotyń-Kolonia - Gawki oraz Przebudowa drogi gminnej Grądziki – Klimonty. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w łącznej wysokości 1.897.886,00 zł stanowiących 63,63% całkowitych kosztów realizacji zadań pozwoli na poprawę bezpieczeństwa i standard jakości infrastruktury drogowej.