28 sierpnia 2016 r. rolnicy powiatu ostrowskiego podziękowali Bogu za plony na IX Dożynkach Powiatowych, które tego roku odbyły się w Broku.

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Stary Lubotyń uzyskała dofinansowanie na opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Stary Lubotyń w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Mazowieckiego, finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

W Gminie Stary Lubotyń z roku na rok przybywa dróg asfaltowych. W latach 2017 - 2018 zostaną wybudowane kolejne odcinki dróg, na które pozyskano dofinansowanie.

W dniu 18 lipca w Ciechanowie Wójt Gminy Pan Ireneusz Gumkowski wraz z Panią Skarbnik Haliną Tyszką podpisali umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. Przebudowa drogi gminnej Lubotyń-Kolonia - Gawki oraz Przebudowa drogi gminnej Grądziki – Klimonty. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w łącznej wysokości 1.897.886,00 zł stanowiących 63,63% całkowitych kosztów realizacji zadań pozwoli na poprawę bezpieczeństwa i standard jakości infrastruktury drogowej.

W dniu 24 czerwca 2016 r. odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego 2015/2016 w placówkach oświatowych na terenie Gminy Stary Lubotyń. W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz uczniowie. Dyrektorzy placówek dziękowali uczniom za pracę, rodzicom za zaangażowania na rzecz szkoły. Nie obyło się również bez gratulacji i słów uznania dla nagrodzonych i wyróżnionych uczniów oraz życzeń dalszych sukcesów i realizacji wszystkich planów.

Udało się nam pozyskać dofinansowanie na zadanie pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Stary Lubotyń”. Rewitalizacja to proces złożony mający na celu ożywienie gospodarcze i społeczne, jak również wzrost potencjału turystycznego i kulturalnego miasta. Działania te obejmują nadanie obiektom i terenom niewykorzystanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych poprzez rewaloryzację i odnowę tych obszarów.