Szanowni Mieszkańcy,

 Zapraszam wszystkich zainteresowanych do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do ujęcia w „Programie rewitalizacji dla Gminy Stary Lubotyń”. Zgłaszane pomysły powinny się przyczyniać do ożywienia społeczno-gospodarczego i poprawy warunków i jakości życia w naszym mieście. Projekty mogą dotyczyć kwestii społecznych, a także gospodarczych i infrastrukturalnych oraz odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności. Wszystkie zgłoszone projekty zostaną przeanalizowane pod kątem ich spójności i zgodności z założeniami i kierunkami działań dla Naszej Gminy.

Załączniki:

Zaproszenie Wójta Gminy - plik docx 88 kB

Karta zgłoszenia - plik pdf 65 kB


 

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z opracowaniem DIAGNOZY STANU do „Programu rewitalizacji dla Gminy Stary Lubotyń” mam przyjemność poinformować, iż w dniach 6-20 października 2016 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru rewitalizacji gminy.

Załączniki:

Ogłoszenie o konsultacjach - plik doc 43 kB

Diagnoza stanu Gminy - projekt - plik pdf 9,3 MB


 

Wójt Gminy Stary Lubotyń informuje o wywieszonym  wykazie nieruchomości Gminy Stary Lubotyń przeznaczonych do oddania w najem. Wykaz  został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu w dniu 20 września 2016 r. na okres 21 dni, tj. do 12 października 2016 r.

Szczegółowe informacje w sprawie nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr  (29) 644-64-22.

Wykaz nieruchomości - kliknij tutaj

Szanowni Mieszkańcy,

Nasza Gmina przystąpiła do opracowania „Programu rewitalizacji dla Gminy Stary Lubotyń”. Tylko gminy, które będą posiadały programy rewitalizacji, będą mogły skorzystać ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Chcemy poznać Państwa opinie co do problemów, które powinny zostać podjęte w dokumencie. Zwracam się więc z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Państwa opinie są dla mnie ważne, dlatego z góry dziękuję za poświęcony czas na wypełnienie niniejszej ankiety.

Medal Pamiątkowy "Pro Masovia" jest wyróżnieniem okolicznościowym nadawanym: osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, instytucjom państwowym oraz innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.