Wyjątkowa uroczystość miała miejsce w dniu 27 stycznia br. swoje setne urodziny obchodziła Janina Ogrodnik z miejscowości Lubotyń - Włóki. Z tej to okazji odbyło się uroczyste spotkanie. Oprócz rodziny w spotkaniu wzięły udział władze samorządowe Gminy Stary Lubotyń: Wójt Ireneusz Gumkowski oraz Zastępca Kierownika USC Pani Monika Pruszkowska, a także Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Marcin Grabowski.

 Podczas uroczystości nie mogło oczywiście zabraknąć urodzinowego tortu, był również  toast z życzeniami 200 lat, kwiaty i upominki. Dostojna jubilatka z uśmiechem przyjmowała życzenia.