Święta Bożego Narodzenia to czas pojednania, miłości, radości, ale także refleksji i licznych spotkań opłatkowych. To czas wybaczania, przyjaźnie podanych rąk, otwarcia na ludzi. Niejednokrotnie jest to jedyna okazja w całym roku, żeby się spotkać, porozmawiać i pobyć razem. Tradycja spotkań opłatkowych w gminie Stary Lubotyń sięga kilku lat. Tegoroczne spotkanie odbyło się 22 grudnia.

Na zaproszenie Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy przybyło wielu znamienitych gości, wśród nich Pan Marian Krupiński Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pani Urszula Wołosiewicz – Wicestarosta Ostrowski, Pani Krystyna Gumkowska Radna Powiatu Ostrowskiego, Pan Mirosław Olszewski – Komendant Powiatowy Policji, Pan Bartosz Kublik – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Pani Adrianna Rukat Prezes LGD „Zielone Sioło”, ksiądz kanonik Janusz Tyszka proboszcz lubotyńskiej parafii a także dyrektorzy szkół, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, samorządowcy, sołtysi, pracownicy urzędu gminy, przedsiębiorcy współpracujący z Urzędem Gminy oraz przedstawiciele lokalnych instytucji.

Wójt Gminy Ireneusz Gumkowski podziękował wszystkim za przybycie i życzył  radosnych Świąt spędzonych w gronie rodzinnym, wytchnienia i odpoczynku od codziennych obowiązków oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2017 Roku.

W bożonarodzeniowy nastrój gości wprowadził występ młodzieży z Gimnazjum w Starym Lubotyniu. Jasełka w wymowny sposób skierowały uwagę odbiorców na istotę Świąt Bożego Narodzenia.

Najważniejszą częścią spotkania było dzielenie się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania. Spotkanie opłatkowe stało się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła wszystkim uczestnikom spotkania.