W piątek 11 listopada cała Polska świętowała 98. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Także Gmina Stary Lubotyń uroczyście obchodziła tę jedną z najważniejszych dat w historii naszego kraju.

Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze polskie święto państwowe. Jest obchodzone dla upamiętnienia daty 11 listopada 1918 roku. Wtedy to Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po ponad 120 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.

Uroczyste obchodowy odbyły się 10 listopada we wszystkich szkołach naszej Gminy, gdzie młodzież, nauczyciele i rodzice brali udział w uroczystych apelach. Główne uroczystości odbyły się w Gimnazjum w Starym Lubotyniu,   a przyświecały im słowa „Pokolenie, które ignoruje historię, nie ma przeszłości - ani przyszłości”. W Gminnych Obchodach 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości uczestniczyli: Wójt Gminy Ireneusz Gumkowski, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marian Krupiński, kombatanci - Marian Pruszkowski i Jan Sobieski, Ksiądz Kanonik Janusz Tyszka, radni Gminy Stary Lubotyń na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Janem Podbielskim, Skarbnik Gminy Halina Tyszka, Z-ca Kierownika USC Monika Pruszkowska, dzielnicowy sierż. Artur Bobrowski, przedstawiciele koła łowieckiego „Trop”, przedstawiciele organizacji pozarządowych  a także dyrektorzy szkół, mieszkańcy i uczniowie. 

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II – Papieża Polaka Dorota Kocielska, przywitała przybyłych gości, nauczycieli oraz uczniów. Po wniesieniu sztandarów i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego uroczyste przemówienie wygłosił Wójt Gminy Stary Lubotyń, w którym przypomniał długą i krwawą drogę wiodącą ku Niepodległości. Minutą ciszy uczczono poległych, walczących o wolność ojczyzny.

Spektakl w wykonaniu uczniów Gimnazjum oraz scenografia stworzona pod kierunkiem nauczycieli, już od samego początku wprowadziły wszystkich zgromadzonych
w nastrój tego święta. Profesjonalizm młodych aktorów i lekka forma w jakiej podano tak trudny i ważny temat jak patriotyzm, wzbudził zachwyt odbiorców. Młodzież pięknymi wierszami i piosenką patriotyczną przedstawiła historię trudną, niezwykle ważną i ostatecznie radosną dla naszego narodu. 

Uroczystość była okazją do podziękowań kombatantom za zaangażowanie w patriotyczne wychowanie kolejnych pokoleń Polaków. Na zakończenie Wójt – Ireneusz Gumkowski skierował słowa wdzięczności do młodzieży za przygotowanie części artystycznej, podziękował również kombatantom za żywą lekcję historii, jaką dają uczniom przybywając na uroczystość.