Stary Lubotyń, dnia 10.11.2016r.

 OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów
 

           Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 poz. 1153 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 15 listopada 2016 r. do 13 stycznia 2017 r., projektów  uproszczonych planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych położonych na terenie miejscowości: Gawki, Klimonty, Koskowo, Lubotyń Morgi, Stary Turobin, Rząśnik.

 Z planami można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu w godzinach od 7.30 do 15.30, pokój nr 5.

 W terminie od 15 listopada do 15 grudnia 2016r., zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu na piśmie do Wójta Gminy Stary Lubotyń z podaniem imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, oznaczenia numeru działki oraz zakresu proponowanych zmian.

 Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.