W związku z zaplanowanym przez Lokalną Grupę Działania „ZIELONE SIOŁO” naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, który odbędzie się w terminie 29 maja-12 czerwca br. zapraszamy na szkolenie dotyczące zasad i możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach ww. poddziałania. Podczas spotkania zostaną omówione szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na przedsięwzięcia:

 P.1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” – grupy defoworyzowane

 P.2 „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”.

 

Ponadto prowadzący przedstawi zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem wniosku, biznesplanu i załączników do wniosku oraz kryteria wyboru projektów.

Termin spotkania zaplanowana na dzień 23 maja br. (wtorek ) godz. 11.00 sala konferencyjna Urzędu Gminy Stary Lubotyń.

Załączniki:

Artykuł informacyjny - plik docx 85 kB