Urząd Gminy w Starym Lubotyniu

Sołectwa i sołtysi

Teren Gminy Stary Lubotyń podzielony został na 26 sołectw, w których organem uchwałodawczym jest Zebranie Wiejskie a organem wykonawczym Sołtys. Działalność sołtysa wspierana jest przez radę sołecką. Zasady działania sołectw jako jednostek pomocniczych, zakres przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasady przekazywania środków finansowych na realizację zadań tych jednostek określone zostały przez radę gminy w statucie sołectwa. W statucie jednostki pomocniczej określone zostały następujące kwestie: nazwa i obszar jednostki, zasady i tryb wyborów organów, organizacja i zasady działania tychże organów, zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji, a także zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością jednostki pomocniczej.

 

Wykaz sołectw i dane kontaktowe do sołtysów

LP.

IMIĘ I NAZWISKO SOŁTYSA

ADRES/SOŁECTWO

LICZBA MIESZKAŃCÓW

TELEFON

1.

Andrzej Wojsz

Budziszki

 125

 

2.

Sławomir Kaczyński

Chmielewo

 92

     296446745     

 3.

 Jan Kurpiewski

 Gawki

 31

 667715616

 4.

 Andrzej Trzaska

 Gniazdowo, Stare Rogowo

 285

 692752377

 5.

 Ryszard Grabowski

 Grądziki

 72

 297460045

 6.

 Mirosław Kulesza

 Gumowo

 144

 296447582

 7.

 Józef Urbanik

 Klimonty

 66

 296446722

 8.

 Marcin Podbielski

 Kosewo

 261

 296446252

 9.

 Jan Andrzejczyk

 Koskowo

 256

 889868213

10.

Elżbieta Świątkowska

Lubotyń-Kolonia

 158

296445051

11.

Witold Smakosz

Lubotyń-Morgi

 101

296444460

12.

Bożena Chojnowska

Lubotyń-Włóki

 180

 

13.

Marzena Mianowska

Podbiele

 145

296444358

14.

Tadeusz Wyszołmierski

Podbielko

 72

296463511

15.

Tadeusz Rutkowski

Rabędy

 75

296444410

16.

Kazimierz Zaręba

Rogowo - Folwark

 91

296459456

17.

Andrzej Żyłowski

 Rogówek

 37

296459339

18.

Joanna Kosewska

Rząśnik

 237

516107232

19.

Renata Górska

Stary Lubotyń

 400

296446333

20.

Zenon Bąk

Stary Turobin

 137

296446233

21.

Agata Modzelewska

Sulęcin Szlachecki

 255

 

22.

Sławomir Bułatowicz

Sulęcin Włościański

 281

296446137

23.

Barbara Banasik

Świerże

 55

296446738

24.

Agnieszka Bączyk

Turobin-Brzozowa

 122

726255523

25.

Tadeusz Nagórka

Żochowo

 85

296444280

26.

 Ludwik Podbielski

 Żyłowo

 89

 785405414

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-13
Data publikacji:2017-10-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Podrez
Liczba odwiedzin:1909