Wójt Gminy Stary Lubotyń informuję wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych (ich następców prawnych),  którzy w okresie przynajmniej jednego roku przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, to jest w okresie od dnia 5 lipca 1962 roku do dnia 5 lipca 1963 roku, - korzystali ze wspólnoty gruntowej, o nieuregulowanym stanie prawnym, o możliwości składania do Starosty Ostrowskiego wniosków o:

ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych  do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie. 

W związku ze stwierdzeniem piątego ogniska afrykańskiego pomoru świń ASF przekazujemy Państwu pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii z podstawowymi informacjami o w/w chorobie oraz o wynikających z tego powodu zagrożeniach.

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii - plik pdf 368 kB

Plakat informacyjny - plik pdf 71 kB


 

Zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej Wójt Gminy Stary Lubotyń przesyła poniższe informacje do hodowców świń na terenie Gminy:

  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 711) w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń;
  • ulotkę dotyczącą postępowania w gospodarstwach utrzymujących świnie na obszarze ochronnym;
  • wzór spisu do sporządzenia przez wszystkich posiadaczy świń.

W związku z poważnym zagrożeniem zwracam się z prośbą o zastosowanie się do nakazów nałożonych w/w rozporządzeniem oraz przygotowanie gospodarstw utrzymujących świnie do kontroli przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Załączniki:

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - plik pdf 521 kB

- Nowelizacja rozporządzenia - plik pdf 688 kB

- ulotka - plik pdf 446 kB

- wzór spisu - plik doc 16 kB


 

Przedstawiamy list Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców trzody chlewnej w sprawie ASF.

Załączniki:

Treść listu - plik pdf 1,9 MB


 

Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawił się komunikat skierowany do rolników posiadających świnie, których gospodarstwa znajdują się na terenach zagrożonych występowaniem ASF. Zgodnie z komunikatem, wszyscy którzy do 5 października 2016 r. zgłoszą nierejestrowane do tej pory siedziby stada lub zwierzęta nie będą podlegać karom ze strony Inspekcji Weterynaryjnej.

Link do ww. komunikatu http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/komunikat-dla-rolnikow-posiadaczy-trzody-chlewnej-z-terenow-zagrozonych-wystepowaniem-asf.html