Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.

Szczegółowa informacja - plik pdf

Prezes KRUS skierował do rolników list dotyczący bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. Zamieszczamy go w całości.

Treść listu - plik pdf 118 kB


 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza na n/w szkolenia dla rolników:

1. Nowe rozwiązania w produkcji pasz dla bydła z zakresu:

- Nowoczesna technologia uprawy kukurydzy na kiszonkę,

- Użytki zielone na gr. ornych i TUZ

Szkolenie odbędzie się w dniu 17.02.2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu.

 

2. Możliwość skorzystania z funduszy unijnych na dofinansowanie małych gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014 - 2020 - Premia dla małych gospodarstw.

Szkolenie odbędzie się w dniu 23.02.2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu.

Już po raz siódmy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, pn. Bezpiecznie na wsi to podstawa– środki chemiczne to nie zabawa’’.

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz pojawieniem się kolejnych ognisk tej choroby na terenie Polski, w tym pierwszego przypadku ptasiej grypy u łabędzia niemego na terenie województwa mazowieckiego- powiat otwocki, a także stale zmieniającą się sytuacją epizootyczną w zakresie HPAI oraz potencjalnym zagrożeniem wystąpienia tej choroby u ptaków, na terenie powiatu ostrowskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej przesyła informacje dotyczące ww. jednostki chorobowej.

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii - plik docx 119 kB

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - plik pdf 240 kB

Ulotka informacyjna - plik pdf 740 kB