Turniej Wiedzy Pożarniczej przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej Gminy. Turniej ma na celu popularyzowanie znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru.

Od 90 lat strażacy z OSP Stary Lubotyń dbają o bezpieczeństwo mieszkańców oraz o ich dobytek. Działalność OSP to nie tylko udział w akcjach gaśniczych, szeroki zakres ich obowiązków obejmuje także ratownictwo w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka oraz zabezpieczenie mienia. Najczęściej to oni, jako pierwsi na miejscu wypadku, udzielają poszkodowanym pierwszej pomocy.

W niedzielę 6 listopada 2016r. o godzinie 12.00 w kościele parafialnym w Małkini Górnej odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji zmarłych strażaków z powiatu ostrowskiego.

28 listopada 2016 r. w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń odbyło się uroczyste przekazanie pompy szlamowej zakupionej przez Gminę Stary Lubotyń na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Kosewo. Całkowity koszt pompy to 6.928,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.600,00 zł.

     W uroczystości przekazania sprzętu wziął udział Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Marian Krupiński oraz Wójt Gminy Stary Lubotyń Pan Ireneusz Gumkowski a także strażacy z OSP Kosewo.

Nowa pompa szlamowa dzięki swojej wydajności ułatwi walkę ze skutkami nawałnic i powodzi, a także zapewni bardzo sprawną pracę OSP Kosewo.

W dniu 26 czerwca 2016 r. w Remizie OSP Stary Lubotyń odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Starym Lubotyniu. Jego celem było podsumowanie pięcioletniej kadencji ustępującego Zarządu oraz wybór nowych władz Zarządu Oddziału Gminnego i delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego.