Szanowni Mieszkańcy,

W związku z opracowaniem DIAGNOZY STANU do „Programu rewitalizacji dla Gminy Stary Lubotyń” mam przyjemność poinformować, iż w dniach 6-20 października 2016 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru rewitalizacji gminy.

Załączniki:

Ogłoszenie o konsultacjach - plik doc 43 kB

Diagnoza stanu Gminy - projekt - plik pdf 9,3 MB


 

Wójt Gminy Stary Lubotyń informuje o wywieszonym  wykazie nieruchomości Gminy Stary Lubotyń przeznaczonych do oddania w najem. Wykaz  został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu w dniu 20 września 2016 r. na okres 21 dni, tj. do 12 października 2016 r.

Szczegółowe informacje w sprawie nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr  (29) 644-64-22.

Wykaz nieruchomości - kliknij tutaj

Szanowni Mieszkańcy,

Nasza Gmina przystąpiła do opracowania „Programu rewitalizacji dla Gminy Stary Lubotyń”. Tylko gminy, które będą posiadały programy rewitalizacji, będą mogły skorzystać ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Chcemy poznać Państwa opinie co do problemów, które powinny zostać podjęte w dokumencie. Zwracam się więc z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Państwa opinie są dla mnie ważne, dlatego z góry dziękuję za poświęcony czas na wypełnienie niniejszej ankiety.

Medal Pamiątkowy "Pro Masovia" jest wyróżnieniem okolicznościowym nadawanym: osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, instytucjom państwowym oraz innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

28 sierpnia 2016 r. rolnicy powiatu ostrowskiego podziękowali Bogu za plony na IX Dożynkach Powiatowych, które tego roku odbyły się w Broku.